Registratie

NB: Dit betreft een aanpassing van de herregistratie tot 2025. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat er landelijk geen nieuwe beperkingen worden opgelegd wegens het Corona virus. Er is een aanpassing gedaan gezien er in 2021 en 2022 weinig tot geen mogelijkheden waren om activiteiten voor herregistratie te ondernemen.

Het cursussecretariaat houdt de punten bij, daar kun je je eigen behaalde punten opvragen. De registratie commissie geeft de behaalde punten van de regiobijeenkomst aan het einde van de 5 jaar door aan het cursussecretariaat.

Voorwaarden voor registratie van 2020 tot 2025:  

 • Een succesvol afgelegd MDT- examen.
 • 1 van de 8 activiteiten voor herregistratie (zie tabel hieronder)
 • De activiteiten dienen voorafgaand aan de (opeen-) volgende registratieperiode gevolgd te zijn. De volgende registratieperiode start in 2025.
 • De geregistreerde dient zelf zorg te dragen voor continuering van zijn of haar registratie.
 • De geregistreerde dient de kosten voor het lidmaatschap van € 38,50 per jaar, te voldoen.
 • Indien de geregistreerde niet aan de voorwaarden voldoet, zal deze, na 1 keer schriftelijk door het MINL hiervan op de hoogte te zijn gebracht, verwijderd worden uit het register en tevens van de website. Er zal dan geen teruggave van (een deel van) de reeds betaalde registratiekosten plaats vinden. Na een waarschuwing van het MINL is er een mogelijkheid om binnen 6 maanden een activiteit (zie de hieronder beschreven activiteiten) te ondernemen om weer opnieuw ingeschreven te staan.
 • Indien de geregistreerde, na te zijn verwijderd, weer opgenomen wenst te worden in het register, zal er opnieuw een activiteit moeten worden ondernomen en gelden vervolgens weer dezelfde voorwaarden voor registratie.

  Activiteit

  Tot 2025

  Het bijwonen van een cursus, mini-clinic of een symposium 

  2 maal 1 dag

  Het bijwonen van een herhalingscursus C of D (2 dagen van 1 cursus, de eerste 2 dagen zijn meer   wervelkolom georiënteerd, de tweede 2 dagen meer  perifeer)

  2 dagen van 1 cursus

  Het bijwonen van regiogroepen. De regiogroep moet  3 keer per jaar bijeenkomen, hiervan moet je er 2     bijgewoond hebben. Deelname aan een eventueel georganiseerde multi regiogroep mag ook meegeteld  worden als een regiobijeenkomst. 

  Per jaar 2 bijeenkomsten, daarnaast moet  er nog 1 cursusdag gevolgd worden 

  Een Master Class bijwonen (internationaal opgezette herregistratie dag) 

  2 dagen, afhankelijk van de lengte  

  Het bijwonen van een congres vanuit het McKenzie   Instituut Internationaal of een McKenzie instituut     anders dan het MINL. 

  1 congres, aan te tonen met  aanwezigheidscertificaat 

  Het volgen van de Diploma opleiding. Gedurende de   opleiding word je vrijgesteld van alle andere   activiteiten om punten te behalen voor behoud van  je registratie.

  Voldoende voor herregistratie 

  Clinical Mentoring Programm, 4 dagen. 

  Voldoende voor herregistratie 

  Participeren in het MINL (bijvoorbeeld assisteren  nieuwsbrief, of commissielid PR /registratie) 

  Daarnaast: 1 maal cursus, mini-clinic of symposium, of 2 jaar minimaal 2 keer per jaar bijwonen regiogroep