Cursussen Algemene informatie

Alle cursussen, inclusief het examen zijn geaccrediteerd door het KNGF (register Alg. Practicus en MT). Bij het Keurmerk zijn de cursussen A-D geaccrediteerd, maar het examen niet. 

De opleiding tot geregistreerd MDT McKenzie Therapeut (Cred.MDT) bestaat uit 4 cursussen en een facultatief examen. 

Het programma:

Deel A      

De Lumbale Wervelkolom
een 4-daagse inleiding in de methode en nadere uitwerking voor de lumbale wervelkolom. 

Deel B

De Cervicale & Thoracale Wervelkolom
een 4-daagse cursus voor de cervicale en thoracale wervelkolom. 

Deel C

4-daagse 'Problem Solving' cursus lumbale wervelkolom, differentiaal diagnostiek lumbaal/ SI/ heup en MDT onderste extremiteit.

Deel D

4-daagse 'Problem Solving' cursus cervicale en thoracale wervelkolom, differentiaal diagnostiek cervicaal/ glenohumeraal/ AC/ SC en MDT bovenste extremiteit.

Examen

Is facultatief en duurt 1 dag. Het examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Beiden moeten met goed gevolg afgelegd worden.

De globale opzet van de A- en B-cursus bestaat uit:

  • lezingen
  • groepswerk
  • patiënten demonstraties
  • eigen werk en praktijk, "hands-off" trainingen

In de praktische workshops van de C- en D-cursus wordt in kleine groepen gewerkt aan probleem oplossing en technieken:

  • aan de hand van enerzijds discussie met de deelnemers over de theorie en de praktijk van de methode, anderzijds
  • aan de hand van "assessment-formulieren", die door de cursist zijn aangeboden
  • "hands-on" trainingen, technieken
  • patiënten demonstraties en/of patiënten onderzoek en behandeling door cursisten

Ter voorbereiding op deze cursussen ontvangt de deelnemer enige tijd vooraf studie materiaal. Deze thuisstudie vormt een wezenlijk onderdeel van de cursussen.

De opleiding is opgezet in de vorm van modules. Men moet met de A starten en met de D eindigen voordat er examen gedaan kan worden. Het maakt niet uit of tussendoor eerst de B- of de C-cursus gevolgd wordt. Er gelden wel minimale tijdsintervallen tussen de cursussen van minstens drie maanden.

Als afsluiting van de opleiding bestaat de mogelijkheid om, op vrijwillige basis, het Credentialing Examen af te leggen. Na het behalen van dit afsluitend praktisch en theoretisch examen, wat een hele dag duurt, wordt men opgenomen in het nationale en internationale register. Het behalen van het Credentialing Examen is eveneens een vereiste om toegelaten te worden tot de, universitair georganiseerde, vervolgopleiding. Het vervolg leidt op tot 'maximum competence' in MDT McKenzie, wat tevens een voorwaarde is om te starten met de docentenopleiding. 

Specifieke cursusinformatie A- en B-cursus 

U kunt de informatie over de A- en B-cursus hier downloaden.
Cursusinformatie_A_en_B_cursus

Specifieke cursusinformatie C- en D-cursus

U kunt de informatie over de C- en D-cursus hier downloaden.
Cursusinformatie_C_en_D_cursus