Cursussen Algemene informatie

Alle cursussen, inclusief het examen zijn/worden geaccrediteerd door het Kwaliteitshuis (register Alg. Practicus en MT).  

De opleiding tot geregistreerd MDT McKenzie Therapeut (Cred.MDT) bestaat uit 5 cursussen en een facultatief examen. 

Het programma:

Deel A      

De Lumbale Wervelkolom
een 4-daagse inleiding in de methode en nadere uitwerking voor de lumbale wervelkolom. 

Deel B

De Cervicale & Thoracale Wervelkolom
een 4-daagse cursus voor de cervicale en thoracale wervelkolom. 

Deel C

4-daagse 'Problem Solving' cursus lumbale wervelkolom, differentiaal diagnostiek lumbaal/ SI/ heup en inleiding MDT onderste extremiteit.

Deel D

4-daagse 'Problem Solving' cursus cervicale en thoracale wervelkolom, differentiaal diagnostiek cervicaal/ glenohumeraal/ AC/ SC en inleiding MDT bovenste extremiteit.

Deel E

2-daagse Advanced Extremiteiten Cursus die een logisch vervolg en verdieping geeft van de extremiteiten delen in de C- en D-cursus.

Examen

Is facultatief en duurt 1 dag. Het examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Beiden moeten met goed gevolg afgelegd worden. Voorafgaand aan het examen organiseren wij een examen trainingsdag. De laatste gelegenheid om vragen te stellen en nog een keer technieken te oefenen onder het toeziend oog van de docent. Aan jou de keus of je hier ook aan deel wilt nemen. 

De globale opzet van de A- en B-cursus bestaat uit:

  • lezingen
  • groepswerk
  • patiënten demonstraties
  • eigen werk en praktijk, "hands-off" trainingen

In de praktische workshops van de C- en D-cursus wordt in kleine groepen gewerkt aan probleem oplossing en technieken:

  • aan de hand van enerzijds discussie met de deelnemers over de theorie en de praktijk van de methode, anderzijds
  • aan de hand van "assessment-formulieren", die door de cursist zijn aangeboden
  • "hands-on" trainingen, technieken
  • patiënten demonstraties en/of patiënten onderzoek en behandeling door cursisten

De opleiding is opgezet in de vorm van modules. Men moet met de A-cursus starten en met de D-cursus eindigen voordat er examen gedaan kan worden. Het maakt niet uit of tussendoor eerst de B- of de C-cursus gevolgd wordt. De E-cursus kan pas gevolgd worden na de D-cursus. 

Als afsluiting van de opleiding (Deel A-D) bestaat de mogelijkheid om, op vrijwillige basis, het Credential Examen af te leggen. De E-cursus is niet verplicht te volgen voordat het examen gedaan kan worden. Na het behalen van dit afsluitend praktisch en theoretisch examen, wat een hele dag duurt, kan men opgenomen worden in het nationale en internationale register. Het behalen van het Credential Examen is eveneens een vereiste om toegelaten te worden tot de, universitair georganiseerde, vervolgopleiding. Het vervolg leidt op tot 'maximum competence' in MDT McKenzie, wat tevens een voorwaarde is om te starten met de docentenopleiding. 

Specifieke cursusinformatie A- en B-cursus 

U kunt de informatie over de A- en B-cursus hier downloaden.
Cursusinformatie_A_en_B_cursus

Specifieke cursusinformatie C- en D-cursus

U kunt de informatie over de C- en D-cursus hier downloaden.
Cursusinformatie_C_en_D_cursus

Specifieke cursusinformatie E-cursus

Deze advanced cursus, gaat dieper in op MDT binnen de extremiteiten. Met name diagnostiek, therapeutische interventies met force progressions en force alternatives worden verdiept, maar ook DD met wervelkolom op basis van de EXPOSS studies komen meer gedetailleerd aan bod. Een en ander wordt aangeboden met video’s, case studies, clinical reasoning en problem solving activiteiten. Zoals tijdens al onze cursussen, is de cursus met name student-centered, met veel groepswerk, quizzen en rollenspellen.