Therapeuten

De Mechanische Diagnose en Therapie (MDT) volgens McKenzie is een methode voor onderzoek en behandeling van klachten aan de wervelkolom en extremiteiten. Het is een betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde methode voor onderzoek en behandeling van het bewegingsapparaat, die een actieve patiëntbetrokkenheid en deelname in het aanpakken van zijn of haar klachten stimuleert. De McKenzie Methode is wereldwijd één van de meest erkende concepten voor de behandeling van musculoskeletale klachten. De behandelstrategie erkent de bio-psychosociale aard van klachten aan het bewegingsapparaat en stimuleert de patiëntbetrokkenheid bij de behandeling.

De MDT (McKenzie) therapeut kan via een anamnese en bewegingsonderzoek nauwkeurig een mechanische diagnose stellen en een daarop aansluitend behandelplan opstellen. Door het mechanische gedrag van de klacht te begrijpen, is de therapeut in staat een behandelstrategie te ontwikkelen, die logisch en makkelijk te implementeren is met een voorspelbaar effect op de symptomen van de patiënt. Het onderzoek zorgt ervoor dat de therapeut snel kan herkennen welke patiënten baat hebben bij de behandeling, waardoor de noodzaak voor dure en tijdrovende radiologische onderzoeken vermindert. Het onderzoek maakt ook de identificatie van 'niet-mechanische' aandoeningen mogelijk die nader onderzoek of andere behandelstrategieën vereisen.

De MDT McKenzie Methode biedt therapeuten: 

•        een betrouwbaar en logisch onderzoeksproces

•        een duidelijk inzicht in de problematiek

•        een veilig, eenvoudig en effectief behandelplan dat de patiënt de touwtjes in handen geeft

•        betere medewerking van de patiënt door actieve patiëntbetrokkenheid

Videogetuigenis therapeut

Bekijk hoe MDT McKenzie therapeuten uitleggen wat de methode inhoudt en hoe ze deze gebruiken in hun praktijk.

Joel Laing

Certified McKenzie Clinician

PT, Cred. MDT

Yoav Suprun

Certified McKenzie Clinician

PT, Dip. MDT