Nieuws November - 12/11/2017

Van de voorzitter

Zoals je niet ontgaan kan zijn was er in september het internationaal McKenzie congres in San Francisco. Het was weer een zeer boeiend programma, met sprekers van over de hele wereld.
De meest bekende voor ons is uiteraard Hans van Helvoirt die naast 2 praatjes te hebben gedaan ook het fameuze Extension Award (2017) heeft gekregen. Het doen van studies kost heel veel tijd, geduld en inzet. Dus zeer welverdiend!
Veel interessante onderwerpen zijn uitgebreid besproken. Eén daarvan is de coachende rol van de MDT’er. Ons taalgebruik naar de patiënt speelt een essentiële rol. Zoals tijdens de cursussen ook veelvuldig ter sprake wordt gebracht, is het van belang dat wij als therapeuten het nocebo effect zoveel mogelijk elimineren. Het stukje van Georg Supp in de MDT WorldPress is een mooi artikel ter inspiratie om een derangement aan de patiënt uit te leggen! LEES MEER


Gefeliciteerd

Heleen Van Varenbergh, Karolien Mertens, Jeanet Bloemert, Rick Boersen, Michael Proesmans, Arno Hetterscheid, Chantal Vaarkamp, Jef Lammers, Peter Provoost en Robert Slaats zijn geslaagd voor het Internationaal Credentialing Examen en zijn opgenomen in het register voor Credentialed therapeuten bij het McKenzie Institute Benelux! 
Van harte gefeliciteerd namens het bestuur en de docenten van het MIB, veel succes en werkplezier toegewenst met MDT McKenzie in de praktijk!


International Extension Award 2017 

Ieder jaar reikt het McKenzie Institute International the International Extension Award uit naar iemand die veel voor MDT betekend heeft als docent, onderzoeker of anderszins een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van MDT. Deze mooie prijs, de Bronze Lady, wordt tijdens het Internationale congres uitgereikt en in San Francisco werden de winnaars van 2016 en 2017 bekend gemaakt. Voor 2016 won Ron Schenk de prijs, en voor 2017 Hans van Helvoirt!! 
Hans doceert voor het MIB al 25 jaar en sinds 2007 is hij als onderzoeker betrokken bij de wetenschappelijke ontwikkeling van MDT. 
Het bestuur wil Hans van harte feliciteren voor deze mooie onderscheiding.


David VandePut Master of Science 

Deze zomer heeft één van onze docenten, David Vandeput, zijn Master of Science in Health, Advanced Practice in Physiotherapy, aan de Dundee University (UK) behaald. 
Dit distance learning programma van 3,5 jaar is vrij uniek in zijn soort. In de eerste 2 jaren kiest de student uit verschillende modules van 3 maanden, (waaronder ook het diploma programma van McKenzie gevolgd kan worden) en beëindigt de studie met het schrijven van een thesis in het laatste jaar (voor meer info klik hier)
David heeft voor zijn thesis een studie opgezet met betrekking tot differentiaal diagnostiek van de nek bij schouderklachten.
De titel van zijn afstudeeronderzoek was: Hebben patiënten met schouderklachten een nek-onderzoek nodig? 
Lees hier de abstract van David’s onderzoek. LEES MEER


Welkom, Sietske Wildschut 

Zoals jullie in de vorige newsflash hebben kunnen lezen, is op 6 september j.l. Gerda Terpstra, lid van de registratiecommissie van het M.I.B., overleden.
Haar taak wordt overgenomen door Sietske Wildschut, die werkzaam is in Emmeloord en Heerenveen. Deels deels in een particuliere praktijk en deels op de locatie van de poli pijngeneeskunde. Zij is credentialled therapeut MDT McKenzie.
Zij zal Lilian Gardien zo veel mogelijk ondersteunen in haar taken voor de registratiecommissie. Heb je een vraag over de MDT oefengroepen, of omtrent de registratie bij het M.I.B., kunnen jullie contact opnemen via register@mckenzie.nl 


Science corner 

Hieronder 2 artikelen die onder andere laten zien hoe belangrijk het is om eerst de wervelkolom goed te screenen bij schouderklachten. Als MDT clinicus heb je deze skills, gebruik ze!

Heidar Abady A, Rosedale R, Chesworth BM, Rotondi MA, Overend TJ, Application of the McKenzie system of Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) in patients with shoulder pain; a prospective longitudinal study , J Man Manip Ther, Online Apr, 2017

Dit was de eerste studie die bij een cohort schouder patiënten de klinische toepassing van MDT onderzocht. Pijn en functionele scores werden gemeten na 2 en na 4 weken. 29% van de patiënten had een cervicaal Derangement als oorzaak voor de schouderpijn en 38% had een derangement van de schouder. En dus had  2/3e van de patiënten een snelle respons op behandeling en kon de behandeling snel beëindigd worden. De patiënten met een schouder dysfunctie hadden een tragere respons zoals voorspeld. MDT classificatie kwam overeen met de outcomes, tevens verschafte deze studie voorlopige validiteit voor het gebruik van MDT in de schouder.

Pheasant S, Cervical Contribution to functional Shoulder impingement: two case reports, Int J Sports Phy Ther, 11, 6, 980-991, 2017
Deze case series met 2 patiënten geeft gedetailleerd de presentatie en het management van 2 jonge atleten weer. Beide presenteerden zich met schouder symptomen,
positieve schouder tests en schijnbare schouder 'impingement'. In beide gevallen werd dit snel verholpen met retractie extensie oefeningen en er werd geconcludeerd dat de CWK de oorsprong was van de symptomen.

Dit leerzame artikel kun je hier in zijn geheel lezen. LEES MEER