Nieuws juli 2019 - 12/7/2019

Van de voorzitter

De zomer is in aantocht, tropische regenbuien trekken over het land en de vakantieplannen zijn gemaakt. Hopend op mooi weer op de plaats van bestemming, want dan kun je daarna met frisse moed beginnen aan je laatste cursussen om aan de eisen voor herregistratie van het KNGF of Keurmerk te voldoen voordat het nieuwe jaar begint. We hebben een paar cursussen in de planning staan, dus als je nog niets gepland hebt, denk dan eens aan ons symposium met 4 gerenommeerde sprekers in oktober, of aan de MUR cursus in november. Twee prachtige aangelegenheden met mooie sprekers en inhoud.

Zowel in België als in Nederland is er nog steeds van alles gaande in het fysio-/ kine-wereldje. In België is de beroepsvereniging Axxon volop in de strijd tegen de overheid om de ongelijkheid van uitbetalen aan patiënten voor therapie bij geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeuten aan te pakken. In februari 2019 heeft dat tot een uitspraak geleid van de Raad van State in het voordeel van Axxon. Zo kan uiteindelijk na 54 jaar een einde komen aan de patiëntonvriendelijke maatregel: de opheffing van de discriminatie in terugbetaling tussen een geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeut. Door de discriminatie in terugbetaling hebben gedeconventioneerde kinesitherapeuten patiënten misgelopen wat inkomstenderving tot gevolg had. Bovendien kunnen de patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten voor de jaren 2016 en 2017 hun tekort aan 25 % terugbetaling terugvorderen van de overheid! De discriminatie in terugbetaling tussen kinesitherapeuten, maar ook met andere zorgverstrekkers blijft voor Axxon een pure aanfluiting van de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet en een belangrijk strijdpunt in de aanloop naar de volgende verkiezingen. (bron: website Axxon > actueel > laatste nieuws)

In Nederland zijn de fysiotherapeuten, samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten, op 3 juli j.l. naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de hoge administratielast, de lage tarieven en de macht van de zorgverzekeraars. Laten we hopen dat deze actie net zo’n mooi resultaat op gaat leveren als de acties in België!

Rest mij iedereen een hele fijne zomer te wensen. Rust lekker uit en geniet! We hopen jullie in grote getalen in het najaar te zien op één van onze cursussen, herregistratiedagen en/of het symposium!

Wilco Meijne


Symposium MDT in all aspects

9 oktober 2019

THIM VAN DER LAAN, NIEUWEGEIN
International school for Physiotherapy
Archimedesbaan 2, 3439 ME Nieuwegein

Programma
14:15 - 15:00 Ontvangst en registratie
15:00 - 15:15 Opening symposium door de nieuwe voorzitter van het MIB, Wilco Meijne
                      Opening door de dagvoorzitter Dr. Raymond Ostelo

15:15 - 16:00 Hanne Albert, Dr Hanne Albert PT, MPH, PhD
Modic changes, a "new" subgroup of Low back pain.

16:00 - 16:45 Georg Supp, PT, Dip MDT; PULZ im Rieselfeld, Freiburg, Germany
When is an extremity problem not an extremity problem?

17:00 - 18:00 Diner buffet

18:00 - 18:45 Charlotte Krog, PT, Dip. MDT; Specialist in Musculoskeletal Physiotherapy, Master of Positive Psychology (MoPP), Københavns Fysioterapi, Copenhagen, Denmark
Enhancing adherence by giving patient’s a voice

18:45 - 19:30 Stephen May FCSP, Dip MDT, PhD; Fac. of Health and Wellbeing, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
Centralization and directional preference: 30 years of evidence

19:30 - 19:45 Afsluiting door de dagvoorzitter
19:45 - 20:00 Afsluiting door de voorzitter MIB
20:00 (- 21:00) Borrel

De KROMMEN EN RECHTEN

Op het Internationaal McKenzie congres in San Francisco, 3 jaar geleden, hebben de Tsjechische collega’s van het McKenzie Instituut ons een cartoon voorgesteld die kan dienen voor het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen. De tekenfilm duurt ongeveer 3 minuten en is voornamelijk bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Het is belangrijk om van jongs af aan goede houdingsgewoontes aan te leren. Ook andere gewoontes zoals bijvoorbeeld het tandenpoetsen wordt er al op jonge leeftijd ingeprent.
Meer en meer vervangen kinderen hun actieve vrijetijdsbesteding (buiten spelen) door passieve bezigheden (tv kijken, playstation, tablets en smartphones).  Deze cartoon legt uit waarom het beter is om een “Rechte” te zijn in plaats van een “Kromme”.

Met toestemming van de Tsjechen heb ik er een vertaler-tolk en acteur bijgehaald om de animatiefilm te laten bewerken in het Nederlands. Er is een versie met en één zonder ondertiteling gemaakt.
Ikzelf heb de tekenfilm eerst in de wachtkamer van onze praktijk getoond mét ondertiteling en zonder klank. Het was verbazend vast te stellen hoe geïnteresseerd de mensen er naar keken! Volwassenen nemen de boodschap snel op en we zagen hen zelfs vaak wat rechter gaan zitten. “Houding” werd vaak een gespreksonderwerp en mensen adviseerden ons dan ook om hiermee naar scholen te stappen.

Ik heb dit dan ook gedaan en heb contact gezocht met een lagere school in de buurt. Ik sprak er de directrice aan, toonde de tekenfilm (die je ondertussen gratis kan downloaden via YouTube) en bood ook een werkboekje aan voor de kinderen. Ze plande een vergadering met twee leerkrachten om dit project uit te werken. Zelf heb ik slechts minimale informatie gegeven om na te gaan hoe het onderwerp en het educatief materiaal zou aanslaan. Maar blijkbaar was dat ook niet nodig. Men is heel gevoelig voor dit thema en de leerkrachten waren maar al te blij met dit kant en klare materiaal. Twee weken later hadden ze dit opzet al in verschillende klassen uitgeprobeerd en ook tijdens de turnlessen hebben ze er op een creatieve manier een heel actieve oefensessie over gedaan. Ze vroegen naar posters van de tekenfilm om de boodschap herhaald te prikkelen gedurende het hele jaar door en ze zouden alle leerkrachten erbij willen betrekken. Zoveel enthousiasme had ik niet verwacht.

Het is een ervaring die ik ook met jullie wil delen. Met een minimale tijdsinvestering bereik je een grote groep kinderen met een mooie boodschap om ze op jonge leeftijd alert te maken voor hun houding.

Link YouTube-kanaal McKenzie Institute Benelux

Indien je het werkboekje wenst, stuur even een verzoekje via mijn e-mail dvdpmck@gmail.com. Een pdf-versie zal je worden opgestuurd en enkele maanden later word je terug gecontacteerd voor feedback.

Veel plezier ermee,
David Vandeput
Krommen en rechten 1Afbeelding5Afbeelding4Afbeelding3Afbeelding2

Verslag Euromeeting

Net als het MIB, heeft het McKenzie Institute International ook een nieuwe voorzitter. Colin Davies heeft het stokje overgenomen van Uffe Lindstrom en ik moet zeggen, hij vervult zijn rol fantastisch!

Daarnaast heeft Lawrence Dott het stokje als CEO overgedragen aan Helen Clare. Als nieuwe directrice geeft zij nu leiding aan een vernieuwd headquarters en langzaam zijn de eerste ideeën al doelstellingen geworden. Het internationale team heeft er duidelijk zin in! Ze zijn begonnen om met nieuwe, frisse energie een nieuw tijdperk vorm te geven.

Vol energie en enthousiasme voor het McKenzie Instituut vloog ik weer terug vanuit Kos. Wat een bijzondere groep mensen zijn die McKenzoids toch! En daarbij maakt ‘t niet uit of het met de Europese groep in Kos is óf met de Benelux op een symposium in Nieuwegein. Ik hoop iedereen op 9 oktober weer te zien om mijn enthousiasme te delen met iedereen!
 
Hanneke MeihuizenSCHOLINGSAGENDA VOORJAAR – ZOMER 2019

A-cursus   28-31/08     Arlon          David Vandeput          
C-cursus 11-14/09  Charleroi  David Vandeput
C-cursus 13-14 & 27-28/09  Antwerpen  Henk Tempelman
A-cursus 3-6/10  UCL  David Vandeput
A-cursus 4-5 & & 18-19/10  Delden  Henk Tempelman
B-cursus 1-2 & 15-16/11  Nieuwegein  Henk Tempelman
MUR
14-15/11  Tilburg  Hans van Helvoirt
D-cursus 29-30/09 & 13-14/12  Antwerpen  Hans van Helvoirt
D-cursus 11-14/12  Charleroi  David Vandeput
       
       
 
     

 


Registratievoorwaarden - Vanaf 01/01/2020

Beste Geregistreerden,
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de email die jullie recent ontvangen hebben, hebben we de registratievoorwaarden voor ons register aangepast.
De meeste gehoorde klacht was het aantal punten dat toegekend werd aan de verschillende activiteiten. Deze waren niet naar rato van de energie vs. tijd die erin gestoken werd. We hopen dat we hiermee gehoor hebben gegeven aan de klachten die geuit zijn.
De belangrijkste veranderingen nog een keer op een rij:
  • De activiteiten zijn opnieuw gewaardeerd op basis van energie vs. tijd.
  • De registratieperiode van het MIB gaat gelijk lopen aan die van het KNGF (Genootschap Fysiotherapie NL), beginnend op 1-1-2020,gedurende 5 jaar en dus eindigend op 31-12 -2024. Daarna staat de teller weer op nul en begint de nieuwe registratieperiode voor opnieuw 5 jaar.
  • Het aantal te behalen punten voor het register van het MIB is 20 punten in 5 jaar. Dat komt in de praktijk neer op 1 cursusdag per jaar als je de punten alleen behaalt met cursussen. Maar er zijn veel meer manieren om je punten te vergaren, zoals de regiogroepen in Nederland of de LOKK-groepen in België. Óf door het geven van een presentatie. Daar is niks aan veranderd, maar de toekenning van het aantal punten wel. Alle activiteiten dragen bij tot verdieping en verbreding van kennis betreffende MDT en dat is waar het register voor bestaat.
  • Het register van het MIB is níet hetzelfde als die van het KNGF, Keurmerk, Pro Q Kine of andere organisaties. We blijven zoveel mogelijk accreditatie punten aanvragen bij de betreffende organisaties voor onze cursussen.
Belangrijke laatste punt is dat voor iedereen de teller op nul staat vanaf 1-1-2020 ongeacht of je op dat moment voldaan hebt aan je punten eis. We beseffen ons dat we daarmee sommige mensen tekort doen en sommige mensen hiermee matsen. Helaas brengt de invoering van een nieuw systeem soms lastige beslissingen met zich mee. Én soms moet je in het belang van de organisatie denken. Het is een welhaast onmogelijke taak om hierin een scheidslijn te trekken. We hopen dat jullie begrip hebben voor onze beslissing om het op deze manier te doen.

Namens het bestuur,
Wilco Meijne, voorzitter

 


Science corner

In deze editie van sciencecorner twee recente studies. Graded activity en Graded exposure kunnen waardevol zijn bij een subgroep patiënten, maar is dit ook zo bij patiënten met een directional preference? En let vooral op ROM veranderingen in je zoektocht naar een directional preference.
Lees bij de studie van Yarnznbowicz et al. vooral de review op https://www.mckenzieinstitute.org/clinicians/research-and-resources/reference-list/. Hier worden een aantal nuttige klinische tips gegeven voor de McKenziet-herapeut.
 
Edmond S, Werneke M, Young M, Grigsby D, McGill T, McClenahan B, Directional preference, cognitive behavioural interventions, and outcomes among patients with chronic low back pain, Physiother Res Int., Online first, 2019
Deze cohort studie met 801 patiënten keek naar de associatie tussen graded activity en/of exposure en Directional Preference (DP) enerzijds. Of geen DP gecombineerd met  graded activity/exposure anderzijds. Voor diegene met een DP gaf het toevoegen van graded activity/exposure slechts een minimale verbetering in functie, terwijl deze toevoeging voor degene zonder DP juist zorgde voor duidelijke verbetering van functie.

Yarnznbowicz R, Tao M, Directional preference constructs for patients neckpain in the absence of centralization, J Manip Ther, online first, 2019
Deze secundaire analyse van een eerdere cohortstudie, analyseerde gegevens van 718 patiënten met nekpijn met als doel de aanwezigheid van Directional Preference-constructen te onderzoeken in afwezigheid van centralisatie. Ook werd de associatie tussen DP-constructen en de klinische uitkomst werd onderzocht. De meest voorkomende DP-constructen waren gerelateerd aan ROM verandering en aan pijnintensiteit.

Daniel Pointer