Nieuws januari 2022 - 26/1/2022

Van de aftredend voorzitter

Een nieuw jaar is van start gegaan en veel is nog hetzelfde. Een jaar geleden schreef ik ook over de uitdagingen met betrekking tot Covid-19, over de teleurstellingen en persoonlijk leed, maar ook over meer tijd voor het gezin en meer diepgang in vriendschappen.

We zijn nog steeds op dat niveau en dat is soms niet eenvoudig. De bereidheid tot het opvolgen van alle adviezen en beperkingen lijkt af te nemen. Doet het kabinet er verstandig aan de hoeveelheid beperkingen op dit hoge niveau vast te houden? Of moeten we nog méér beperkingen opleggen om zodoende het virus geen enkele kans te geven? Wie zal het zeggen. Wie heeft de waarheid in pacht? Wie durft het aan om verregaande beslissingen te nemen die goed of fout kunnen vallen. Ga er maar aan staan, beleid maken in de huidige tijd; dat is pas een uitdaging.

Ik benoemde ook de problemen die wij als instituut ervaarden bij het maken van een gedegen planning en het doorgaan van de cursussen. Afgelopen jaar zijn er net als in 2020 cursussen niet doorgegaan. Vooral in de eerste helft van het jaar was er een grote tweedeling binnen de Benelux zichtbaar. Waar in Vlaanderen en Nederland geen enkele cursus gegeven mocht worden, mochten in Wallonië alle cursussen doorgaan. Wat we zien is dat de aantallen cursisten zich maar mondjesmaat herstellen. Hoe fijn zou het zijn als we weer voor een volle zaal onze kennis mogen verspreiden! Jullie kunnen ons daar welllicht bij helpen. Zie verderop in deze nieuwsbrief een leuke beloning als je nieuwe cursisten aandraagt.

De tweedeling in de Benelux was al jaren zichtbaar en is de voornaamste reden geweest om McKenzie Institute Benelux op te splitsen in een Nederlands en Belgisch instituut. Daar hebben jullie voor de Kerst een mail over ontvangen. Inmiddels zijn we bezig om de laatste zaken af te ronden en alle puntjes op de ‘i’ te zetten. Het bestuur van het McKenzie Instituut Nederland heeft zijn eerste vergadering achter de rug.

Tijdens deze vergadering zijn de taken verdeeld. Ik leg mijn taak als voorzitter neer en Hans van Helvoirt zal de nieuwe voorzitter worden. Henk Tempelman zal de taak van secretaris op zich nemen. Ikzelf zal als penningmeester mijn rol weer gaan vervullen. Datgene wat ik voor mijn voorzitterschap al deed. Ik heb de periode als voorzitter als een moeizame ervaren. Daarbij werd ik niet geholpen door Covid-19 en het gemis van een goedlopend cursussecretariaat was groot.

Ik wens Hans veel succes met het voorzitterschap van McKenzie Instituut Nederland. Hopelijk wordt het een periode waarin alles voor de wind gaat en waarin MDT McKenzie weer gaat floreren zoals in vroegere jaren.

Rest mij iedereen, namens het bestuur van het MIB, een liefdevol, gezond en goed jaar te wensen! Hopelijk snel tot ziens op een herregistratiedag of elders.

Wilco Meijne
Aftredend voorzitter

Afscheid Lieve Moyaert

 

Na ruim 8 jaar is voor Lieve de tijd gekomen om afscheid te nemen van het MIB. Zij treedt af als bestuurslid media. We zullen haar lach, enthousiasme en eerlijkheid gaan missen. We wensen haar veel geluk met haar jonge gezin en haar eigen praktijk. Lieve heeft een passend cadeau gekregen als bedankje voor haar inzet van de afgelopen jaren. 

Team MIB

McKenzie cursussen In Noord-Nederland

We willen graag een A en B cursus opzetten ergens in de provincies Friesland, Drenthe of Groningen. Maar we zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. Dus als iemand een goed idee heeft dan horen wij dit graag. Hopelijk kunnen we binnenkort de data en locaties aan jullie doorgeven. 

Verdien je herregistratie dag terug!

In 2020 hebben alle MDT cursussen een update gekregen naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Zo is er een complete module toegevoegd genoemd: ‘Drivers of pain and disability’. Hier wordt uitgebreid ingegaan op het herkennen van en omgaan met psychosociale factoren die van invloed zijn op het herstel van pijnklachten van het bewegingsapparaat. Verder is het 'disc model' nu officieel verleden tijd en is de woordkeus in de anamnese ook aangepast aan de huidige standaard. 

Deze en vele andere updates rondom MDT komen aan bod in onze herregistratie dagen genoemd: ‘McKenzie in Essentie’. 

Naast deze herregistratie dagen zijn we ook van plan om dagen te organiseren met als thema ‘casuïstiek’. Dus, wil je je klinisch redeneren verfijnen of op de proef stellen? Dit is de aangewezen dag! 

De data voor deze dagen worden binnenkort aangekondigd via de website, nieuwsbrief en social media. Wanneer je één van deze dagen volgt dan ben je voor de komende 2 jaar ook weer verzekerd van een plekje in ons register. Deze herregistratie dagen worden ook aangemeld voor accreditatie bij het KNGF en Keurmerk.

Om het voor jullie, en uiteraard ook voor ons, aantrekkelijk te maken hebben we de volgende deal bedacht.

Indien je een collega aanmeldt voor een cursus (A-D) dan kun je korting verdienen op de herregistratie dagen.  

Bijvoorbeeld:

  • Meld 1 cursist aan voor een A cursus en ontvang €100,- korting.
  • Meld 1 cursist aan voor een A en een B cursus en ontvang €150,- korting
  • Meld 2 cursisten aan voor een A cursus en ontvang €150,- korting
  • Meld 2 cursisten aan voor een A en B cursus en je herregistratie dag is gratis
  • Meld een cursist aan voor een A-D traject en je herregistratie dag is gratis
  • Regel een incompany (zie voor mogelijkheden de website) cursus en je herregistratie dag is gratis
  • Andere varianten van aanmeldingen in overleg met ons

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de korting is dat de cursus ook daadwerkelijk betaald wordt.

We hopen jullie allen binnenkort weer te zien op een herregistratie dag of elders.

Henk Tempelman
Team MiNL

Sciencecorner

MDT is als oefenmethode opgenomen in de zojuist gepubliceerde KNGF richtlijn over lage rugklachten en LRS. MDT is een zinnige oefenmethode, mits je hiervoor getraind bent. Deze review geeft onderbouwing aan die keuze van oefenen, maar was nog niet opgenomen ten tijde van de ontwikkeling van de richtlijn! 

Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R, Stewart SA, Bagg MK, Stanojevic S, Yamato TP, Saragiotto BT, Some types of exercise are more effective than others in people with chronic low back pain: a network meta-analysis, J Physiother, 67(4):252-262, 2021

Deze network meta-analysis vergeleek verschillende oefeningen voor chronische lage rugpijn met betrekking tot de effectiviteit. Pilates, MDT en “functional restoration” waren effectiever met betrekking tot pijn en functie. Andere typen oefeningen in het onderzoek waren onder andere core-stability, algemene krachttraining, yoga en cardio. 

Fulltext link:

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1836955321001028?token=CADB9B5B957D2C1B12281B7DDC15C9DD0112545392FE711E263B4BD66A493E53673D8912D73670DC2F8DFAFF2E2DC89C&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220114105324

Jabłońska M, Mączyński1 J,Fryzowicz A, Ogurkowska M, Electromyographic assessment of muscle fatigue after the Biering-Sorensen test in subjects with low back pain who underwent the McKenzie treatment , Acta Bioeng. Biomech, Online first, 2021

In deze studie werd gekeken naar het effect op het uithoudingsvermogen van de rugspieren van 19 mannen die geclassificeerd waren als een derangement. De Biering-Sorensen test werd uitgevoerd vóór en na het uitvoeren van DP-oefeningen. Er werd een verhoogd uithoudingsvermogen van de erector spinae, de gluteus maximus en biceps femoris aangetoond, wat gepaard ging met een afname van de pijn.

Fulltext link: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol23No3/49.pdf

Incompany cursussen

Incompany cursussen bleken de afgelopen jaren een goed alternatief voor de reguliere cursussen. Doordat de kosten lager uitvallen kan de cursus doorgaan met minder cursisten. Hierdoor is er ook een intensiever contact mogelijk tussen de docent en de cursisten. 

Wil je ook een incompanycursus geven voor een netwerk waarin je werkzaam bent? Wil je met een aantal praktijken samen een cursus in jouw regio organiseren? Er is veel mogelijk! Mocht je interesse hebben of vragen hier omtrent, neem dan contact met ons op via secretaris@mckenzie.nl

Cursusoverzicht 2022

A-cursus

24 - 25 maart en 7 - 8 april

Tilburg

A-cursus

16 - 17 en 23-24 september

Nieuwegein

B-cursus

11 – 12 en 25 - 26 november

Nieuwegein

C-cursus

11 – 12 en 25 - 26 maart

Nieuwegein

D-cursus

23 - 24 september en 7 - 8 oktober

Nieuwegein

 

 

 

Examentraining

21 mei

Heusden

Examen

4 juni

Heusden